Stress gezond?
Stress kan gezond zijn. En nodig. Een hoogspringer die een persoonlijk record wil verbeteren, moet alert zijn, doorbloede spieren hebben en op het juiste moment goed afzetten. Een gezonde spanning helpt hierbij. En ook voor een belangrijk tentamen of bij een belangrijke gebeurtenis kunnen we een beetje stress goed gebruiken. Dat zorgt ervoor dat we bij de les blijven en ons lichaam in staat is om te handelen.

Maar gezonde stress heeft ook een tegenhanger. En dat is een gezond herstel. Ons lichaam kan stress prima aan, het ene misschien wat meer dan het ander. Zolang we na een stressvolle gebeurtenis voldoende rusten, spanning kunnen ontladen, ons lichaam de gelegenheid geven om reserves weer aan te vullen en de batterij weer kunnen opladen, is er niets aan de hand. Stress wordt pas een probleem wanneer we te lang doorgaan op onze reserves. Dan ligt het risco van overspannenheid en burn-out op de loer.

Overbelasting
Overbelast raken in de vorm van overspannenheid of een burn-out, kan verschillende oorzaken hebben. Persoonlijkheid speelt daarbij en rol, evenals de mate waarin iemand over veerkracht beschikt. Ook privé-omstandigheden kunnen zo belastend zijn dat iemand het niet meer aan kan. Ziektes, overlijdens, een echtscheiding, soms wordt de persoonlijke draagkracht fors overschreden. De belangrijkste oorzaken vinden we op het werk. Dat is ook niet verwonderlijk, want daar brengen veel mensen het grootste deel van hun tijd door.

Onze moderne, snelle maatschappij vraagt veel van mensen. De lat ligt steeds hoger, er moet concurrerend geproduceerd worden, blijvend leren is belangrijk, we moeten perfecte ouders zijn. En dan is het ook nog eens belangrijk om goed op de hoogte te blijven van alles wat er te weten valt en is een 24-uurs bereikbaarheid bijna vanzelfsprekend. Het leven moet volop geleefd worden, maar steeds vaker wordt de vraag gesteld of we nog wel op de goede weg zitten.

Als stress te lang aanhoudt ontstaan lichamelijke klachten zoals onrust en spanning in je lijf, een hoge ademhaling, slaapproblemen, vermoeidheid, problemen met je spijsvertering, hoofdpijn en prikkelbaarheid. Het gedrag waarmee we rust proberen te zoeken zoals shoppen, piekeren of veel met je telefoon bezig zijn, kan op de korte termijn fijn zijn, maar op de lange termijn werkt het vaak tegen je. Somberheid kan ontstaan waardoor je je terugtrekt uit contact.

Vaak is het je brein die er nog voor zorgt dat je doorgaat, terwijl je lichaam vaak al vele waarschuwingssignalen heeft afgegeven. Gedachten als "ik red het nog wel tot de vakantie", "er komt vast een rustigere tijd", "stel je niet aan, dit moet ik toch gewoon kunnen", "Ik kan mijn collega's toch niet met al het werk laten zitten", zijn zomaar een greep uit vele gedachten die mensen kunnen hebben en die maken dat ze langer doorgaan dan wenselijk. Wanneer je niks doet aan langdurige stress, mentale en fysieke uitputting en emotionele druk, gaat je lichaam letterlijk in de overlevingsstand. Lichaam en geest worden als het ware gescheiden. Verbinding met jezelf valt weg. Alles gebeurd nog op de automatische piloot. Het lijkt dan alsof je het allemaal nog aan kunt, gaat zelfs nog iets meer gas geven, maar ondertussen pleeg je enorme roofbouw op je lichaam. De kans is dan heel groot dat je lichaam op een gegeven ogenblik zegt dat het genoeg is geweest. Jouw lichaam zet je letterlijk stil. Je bent dan burn-out.

Herstelperiode
Herstellen van stress- en burn-out klachten is een uniek proces. De herstelperiode van een burn-out verschilt per persoon. Van alle werkgerelateerde psychische klachten duurt de herstelperiode van een burn-out vaak het langst. Hierdoor kan het soms zijn dat het geen maanden, maar jaren duurt voordat je volledig herstelt. De duur van de herstelperiode is ook afhankelijk van in welke burn-out fase je zit, hoe lang je doorgelopen hebt met je klachten en hoe snel je door verschillende burn-out fases heen gaat. Bij een actieve aanpak van een burn-out is de kans dat je sneller herstelt groter. Het kan zijn dat je dan na enkele maanden voorzichtig weer wat bezigheden kan oppakken.

Trajectplan
Jouw unieke situatie vraagt om één-op-één coaching en het maken van een trajectplan. Hierin wordt onder andere het 'Burn-out Coachprogramma' opgenomen.
Dit is een programma waarin stap voor stap richting wordt gegeven aan jouw proces met onder andere stappen als: het herkennen en erkennen van de situatie, tot rust komen, afstand nemen van werk en werksituatie, herstel van gezondheid, dag-en weekprogramma's opstellen, inventariseren van oude en nieuwe waarden, energiegevers en nemers in kaart brengen, systeemaanpak (afspraken met werkgever, jou en mij over reïntegratie), plan maken voor terugkeer naar eigen werkplek of naar ander werk omzien, veranderingen bewerkstelligen in leven en werk om te voorkomen dat terugval niet zal gebeuren, nazorg en hoe nu verder...

Terug in je kracht
In mijn praktijk bied ik je een veilige omgeving en mijn liefdevolle begeleiding. Een plek waar je in alle kwetsbaarheid jezelf kunt en mag zijn. Waar je gezien en gehoord wordt. En het traject 100% maatwerk is. Met als doel bewustwording op gang te brengen, jou weer in je kracht te zetten, zodat jij weer geluk zult gaan ervaren in jouw leven en in je werk.


Het coachprogramma "Op weg naar Werkgeluk" kan een onderdeel zijn van het 'Burn-out Coachprogramma', maar hoeft niet.

Sessies kunnen zowel binnen in de praktijk als buiten in de natuur plaatsvinden (lees alles over de heilzame werking van de natuur onder het aanbod 'Wandelcoaching')

Veel werkgevers vergoeden de kosten van dit Burn-out en herstelprogramma.