Ervaringen vanuit de kindertijd vormen ons tot wie we nu zijn.
Zo nemen we ook negatieve geloofsovertuigingen, trauma's, spanningen, tekorten van basisbehoeften mee naar het heden.

Innerlijk kind Therapie is een techniek die helpt bij het helen van trauma's door deze bij de wortels aan te pakken.

Je gaat tijdens Innerlijk kind therapie de relatie tot jezelf en anderen optimaliseren. Dit doe je door te werken met je innerlijke kind. Je krijgt hiermee inzicht in de schade die jouw innerlijke kind opliep en ontdekt waarom je bepaalde gedragingen, overtuigingen en mechanismes bent gaan ontwikkelen. Met de therapie ga je het kind in jou wat zich niet gehoord, begrepen en gezien voelde volledig het vertrouwen geven waardoor het zekerder wordt en eigen verantwoordelijkheid kan nemen. Dit voedt tegelijkertijd ook jouw volwassen ik.

Wat doet Innerlijk Kind Therapie en wat is het effect?

Innerlijk kind therapie is een werkwijze waarbij je pijnlijke, verdrietige en angstige ervaringen uit jouw persoonlijke geschiedenis verandert en heelt. Deze therapie wordt ingezet wanneer gedrag wat zich nu laat zien lijkt op kind reacties en die de relatie met jezelf en anderen in de weg staat. Je leert anders om gaan met de dingen die je hebt meegemaakt in de eerste 21 jaar van je ontwikkeling.  Eventuele gevolgen daarvan zoals verslavingen, overreacties, destructief en dominant gedrag, problematische relaties en verlies van energie kunnen hiermee af gaan nemen en oplossen zodat je lekkerder in je vel komt te zitten en weer volledig de regie over eigen leven hebt. De verandering die je uiteindelijk doormaakt heeft een diepgaand effect op hoe je het leven, jezelf en de ander ervaart.

Voorbeelden van weggestopte angsten en behoeften:
 • Agressie (die licht ontvlambaar is)
 • Angst en schaamte voor intimiteit
 • Angst om te falen
 • Angst voor geweld
 • Behoefte aan controle
 • Boosheid en frustratie
 • Dwangmatig gedrag
 • Groot verantwoordelijkheidsgevoel
 • Manipulatief gedrag
 • Minderwaardig voelen
 • Moeite hebben met gezag
 • Negatief zelfbeeld
 • Neigen tot perfectionisme
 • Onveilig voelen
 • Onzekerheid
 • Overmatige behoefte aan seksualiteit

Voorbeelden van volwassen overlevingsmechanismes en gedrag:
 • Doorgaan tot het uiterste
 • Dwangmatig gedrag
 • Geen vragen meer stellen en zelf de dingen proberen op te lossen
 • Geen hulp (meer) vragen
 • Geen nee durven zeggen
 • Niemand boos willen maken
 • Onrustig gedrag
 • Opkomende gevoelens meteen onderdrukken
 • Perfectionisme
 • Veel te goed je best doen, terwijl je weet dat je het niet kunt of wilt
 • Verslavingen (o.a. alcohol, eten, drugs, werk)

Welke invloed hebben negatieve gedachten?

Wanneer je als kind negatieve gedachten had over jezelf dan is de kans groot dat je jezelf niet veel waard vond en jezelf terugtrok. En misschien werd je daarbij wel gepest. Of ben je de strijd aangegaan met anderen om je gelijk te halen en werd je boos of agressief. En misschien werd jij wel iemand die anderen ging pesten.
De impact van negatieve gedachten die je opdeed tijdens de jeugd kunnen tot op volwassen leeftijd zeer nadelige gevolgen hebben in relatie tot jezelf en anderen. Dit kan zo moeilijk zijn dat je op een gegeven moment zelfs fysieke of mentale klachten krijgt en er ziek van wordt.

Aan welke thema’s kan met Innerlijke Kind Therapie gewerkt worden?

 • Autonomie en symbiose
 • Balans in je lichaam
 • Echtscheiding van je ouder en de invloed op jouw innerlijk kind
 • Familie
 • Gezondheid
 • Intimiteit
 • Jouw gezin van herkomst
 • Levensovertuiging
 • Onderzoek naar jezelf om jezelf beter te leren kennen
 • Overspannen of burn-out
 • Partnerkeuze en binding met je partner
 • Projectie en parentificatie
 • Relaties verbreken
 • Thema’s als pesten, vriendschap sluiten, sport, hobby’s, studie, en werk
 • Verdriet, afscheid en rouw in relatie tot het innerlijk kind
 • Verlangen naar het innerlijk kind
 • Voeding en gewicht

Hoe je tot heling komt van het innerlijke kind

Wanneer je jouw eigen innerlijke kind gaat geven wat het werkelijk nodig heeft, kan je je eigen behoeftes gaan vervullen en heb je de ander daarin niet meer nodig. Jouw belemmerende en negatieve gedachtes en gedragingen zijn dan niet meer nodig en kun je los laten. Met als gevolg dat jouw innerlijke kind het vertrouwen terug krijgt en geheeld wordt. En jij als volwassene goed voor jezelf kunt gaan zorgen en vanuit eigenheid in contact kan zijn met anderen.

De vruchten pluk je uiteindelijk zelf!

Doordat je verandert zal je minder snel en heftig reageren in relatie tot de ander en kun je dichter bij jezelf blijven, beter je grenzen aangeven en meer rust ervaren. De altijd aanwezige spanning en vermoeide gevoelens kunnen hiermee af gaan nemen waardoor het lichaam weer in balans kan komen.

Werken met het innerlijk kind hoeft overigens niet perse intens en zwaar te zijn. Innerlijk Kind Therapie werkt overigens wel altijd bevrijdend!