Je wilt het leven ten volle ervaren. Je wilt kunnen groeien en ontwikkelen. Gezond en vitaal.
Door allerlei gebeurtenissen of omstandigheden kan het gebeuren dat je niet dat leven leeft dat je ten diepste zou willen.
Je ervaart fysieke of mentale klachten. Je voelt je moe, emotioneel, uitgeput of mentaal of energetisch uit balans.

Holistische therapie is gebaseerd op het feit dat lichaam en geest onlosmakelijk met elkaar zijn verbonden.
Onze fysieke, emotionele, mentale en energetische klachten vertellen ons dat er ergens een disbalans is.
Veel van de klachten waarmee mensen bij mij komen, gaan niet over de klacht zelf, maar over iets dat daaronder ligt.
Zo kunnen mentale klachten zich fysiek in ons lichaam uiten en andersom.
De klacht is slechts een symptoom die aangeeft dat er iets niet kloppend is in jouw leven.

Als holistisch therapeut voelt het als mijn missie om samen met jou tot de kern te komen. De kern achter jouw klacht of vraagstukken, om vanuit daar te mogen helen wat geheeld mag worden en te doorvoelen wat gevoeld wil worden.

Een holistische behandeling is dan ook gericht op bewustwording. In de meeste gevallen heeft de onderliggende oorzaak te maken met onverwerkte stukken en emoties uit het verleden, gedragspatronen of overlevingsmechanismen die je aangeleerd hebt in een tijd dat ze helpend waren voor jou, maar die nu niet langer bijdragen aan het geluk in jouw leven. De klacht geeft aan dat het tijd is voor verandering.

Binnen de holistische therapie kijken we naar deze klachten en mogelijke oorzaken op vijf verschillende niveaus:

Fysiek niveau
Welke klachten ervaar je? En wat willen deze klachten jou nu daadwerkelijk vertellen?
Je leert luisteren naar jouw lichaam en kijken naar de dieperliggende oorzaak en betekenis achter de klacht.
Je zult erachter komen dat jouw lichaam de perfecte richtingaanwijzer is die jou vertelt welke kant je op mag gaan.

Emotioneel niveau
In hoeverre voel je je verbonden met de mensen om je heen? En met je diepste zelf?
Welke emoties staan op de voorgrond en hoe ga je met ze om?
Emoties zijn er om gevoeld te worden. Ze hebben je wat te vertellen. Je leert dat ze er zijn vóór jou in plaats van tegen jou.

Mentaal niveau
Welke gedachten, oordelen, overtuigingen en ingeslepen patronen zijn aanwezig die jou weerhouden te kiezen voor dat wat daadwerkelijk goed is voor jóu? Je leert dat je invloed hebt op jouw gedachten en gevoelens, zodat belemmerende overtuigingen en patronen doorbroken en losgelaten kunnen worden en nieuwe werelden kunnen ontluiken.

Energetisch niveau
Hoe zit het met jouw energiehuishouding? Waar begint jouw energie van te stromen en waar loop je op leeg? Hoe bewaak jij je grenzen en houd je balans?
We gaan op zoek naar blokkades in jouw energiesysteem, hoe deze te doorbreken om zo de balans in jouw energiesysteem weer te kunnen herstellen.

Spiritueel niveau
Wat geeft zin aan jouw leven? Wat zijn jouw innerlijke drijfveren? Wat als alles mogelijk zou zijn, hoe zou jouw leven er dan uit zien? Wie ben jij in jouw diepste kern, waar zou je zijn, wat zijn jouw diepste wensen, talenten en verlangens? En wat mag je loslaten om de mooiste versie van jezelf te kunnen leven?

Binnen mijn praktijk bied ik je een veilige omgeving en mijn liefdevolle begeleiding. Een plek waar je in alle kwetsbaarheid jezelf kunt en mag zijn. Waar je gezien en gehoord wordt. Met als doel bewustwording op gang te brengen, jou weer in je kracht te zetten en de klachten die je ervaart in dit moment te doen verminderen of zelfs verdwijnen. Hiervoor kunnen verschillende tools en methodieken uit de westerse en oosterse geneeskunde worden ingezet.