Scholen, peuterspeelzalen,
kinderdagverblijven en naschoolse
opvang

Er zijn tal van mogelijkheden om Yoga, Mindfulness en Coaching te integreren binnen het onderwijs, peuterspeelzaal, kinderdagverblijf of naschoolse opvang.

Te denken valt aan:

* een originele workshop tijdens de gymles;

* een nieuw thema voor de jaarlijkse sportdag;

* een leuke workshop passend bij een actueel thema;

* een workshop in het kader van de Nationale Voorleesdagen of Nationale    Boekenweek;

* individuele coaching van leerling, ouder(s) en/of leerkracht bij een
specifieke hulpvraag;

* yoga en mindfulness als vast aanbod en/of (keuze-)vak binnen de opvang,
primair en/of voorgezet onderwijs;

* trainingen en workshops voor medewerkers of specifieke doelgroepen
binnen Centra voor Jeugd en Gezin, Welzijnsorganisaties en overige
instanties.

Inmind bij Marloes biedt maatwerktrajecten op basis van de wensen en behoeften van een organisatie en denkt graag mee in alle mogelijkheden om samen tot een passend aanbod te komen.

Voor meer informatie of vrijblijvend voorstel, kunt u contact opnemen met Marloes.